انسیه آرزومندی

انسیه آرزومندی

کی فکرشو می‌کرد اونی که عاشق ادبیات بود، سر از دنیای تکنولوژی و ارز دیجیتال در بیاره؟ آدم نمی‌دونه مسیرش به کجا ختم می‌شه. راهی که دنیا پیش پام گذاشت، تا اینجا خیلی جذاب بوده؛ راهی که من رو به سمت این بازار کشوند تا مدام بخونم و یاد بگیرم و بنویسم. خوشحالم که توی این مسیر، شما هم هم‌سفر من هستید.