کارت های روزانه همستر کامبت(3 مرداد)

کارت های روزانه همستر کامبت هر روز حدودا ساعت 3:30 آپدیت میشن. اگر میخواید سریع تر از بقیه از این کارت ها با خبر بشین نوتیفیکیشن سایت رو روشن کنین تا هر وقت کارت ها آپدیت شدن براتون اعلان ارسال بشه.

علاوه بر این که می‌تونی با ضربه زدن سکه جمع کنی، ربات همستر یه سری روش‌های جدید و باحال برای گرفتن سکه بیشتر داره که جنبه معمایی دارن. یکی از این روش‌ها پیدا کردن کمبوی روزانه کارت‌های ماینینگ هست.

همون‌طور که می‌دونی تو بخش ماینینگ کارت‌های مختلفی هستن که با فعال کردن و ارتقاشون، سود ساعتی‌ات بیشتر می‌شه. ربات همستر هر روز از بین این کارت‌ها سه تا رو به صورت تصادفی به عنوان کمبوی روزانه انتخاب می‌کنه. اگه بتونی این سه تا کارت رو از بین بقیه پیدا کنی، پنج میلیون سکه جایزه می‌گیری. این داستان هر روز تکرار می‌شه؛ یعنی هر روز یه کمبوی روزانه جدید واسه کارت‌ها تعیین می‌شه و تو می‌تونی با پیدا کردن این کمبو، هر روز پنج میلیون سکه جایزه بگیری.

مطالب پیشنهادی: ایردراپ چیست؟

3 مرداد

کارت های امروز همستر کامبت 3 مرداد به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

2 مرداد

کارت های همستر کامبت 2 مرداد به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

1 مرداد

کارت های همستر کامبت 1 مرداد به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

31 تیر

کارت های امروز همستر کامبت 31 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

30 تیر

کارت های همستر کامبت 30 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

29 تیر

کارت های همستر کامبت 29 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

28 تیر

کارت های همستر کامبت 28 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 28 تیر

27 تیر

کارت های همستر کامبت 27 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 27 تیر

25 تیر

کارت های همستر کامبت 25 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

24 تیر

کارت های همستر کامبت 24 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

23 تیر

کارت های همستر کامبت 23 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

22 تیر

کارت های همستر کامبت 22 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

21 تیر

کارت های همستر کامبت 21 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت های همستر 21 تیر

20 تیر

کارت های همستر کامبت 20 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

Margin trading x30 ( markets)
Semi-final england vs Netherlands ( specials) new cart
Oracle ( web3 ) new cart

19 تیر

کارت های امروز همستر کامبت 19 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 19 تیر

18 تیر

کارت های امروز همستر کامبت 18 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 18 تیر

17 تیر

کارت های امروز همستر کامبت 17 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • CEO
 • NFT Collection Launch
 • Leaderboards

کارت همستر 17 تیر

16 تیر

کارت های همستر کامبت 16 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • Licence Europe
 • Staking
 • Quaterfinals are coming

کارت همستر 16 تیر

15 تیر

کارت های همستر کامبت 15 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • Villa for the DEV team
 • YouTube 25 Million
 • Quarterfinals are coming

کارت همستر 15 تیر

14 تیر

کارت های همستر کامبت 14 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • UX and UI team
 • Riyadh Masters 2024
 • CX Hub Istanbul

کارت همستر 14 تیر

13 تیر

کارت های همستر کامبت 13 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • SEC Transparancy
 • GameFi Token
 • Web3 Game Con

کارت همستر 13 تیر

12 تیر

کارت های همستر کامبت 12 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • HamsterGram
 • Trading Bots
 • Sports Integration

کارت همستر 12 تیر

11 تیر

کارت های همستر کامبت 11 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • Hamster YouTube Channel
 • YouTube Gold Button
 • Sports integration

کارت همستر 11 تیر

9 تیر

کارت های همستر کامبت 9 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 • Blocking suspicious account
 • Compliance officer
 • Youtube 25 Millin

کارت همستر 9 تیر

8 تیر

کارت های همستر کامبت 8 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 8 تیر

7 تیر

کارت های همستر کامبت 7 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 7 تیر

6 تیر

کارت های همستر کامبت 6 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 6 تیر

5 تیر

کارت های همستر کامبت 5 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

Licence turkkey ( legal)
Consensus piranha pass ( specials)
Licence asia ( legal)

کارت همستر 5 تیر

4 تیر

کارت های همستر کامبت 4 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 4 تیر

3 تیر

کارت های همستر کامبت 3 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 3 تیر

2 تیر

کارت های همستر کامبت 2 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 2 تیر

1 تیر

کارت های همستر کامبت 1 تیر به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر تیر

Stacking ( markets)

YouTube golden button( specials)

Licence Bangladesh (legal)

31 خرداد

کارت های همستر کامبت 31 خرداد به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

 •  p2p trading (markets )
 •  gamefi token ( Markets )
 •  vila for the Dev team ( specials)

کارت همستر 31 خرداد

30 خرداد

کارت های همستر کامبت 30 خرداد به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 30 خرداد

سری دوم کارت های 30 خرداد

29 خرداد

کارت های همستر کامبت 29 خرداد به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 29 خرداد

کارت HamsterTube و کارت CoinDesk در بخش PR&TEAM هست.

کارت Licence India در بخش Legal

با دریافت این کارت ها 5 ملیون سکه بیشتر دریافت می کنید.

اگه کارت ها براتون قفل بود پایین کارت نوشته کدوم کارتو باید تا چه لول اپدیت کنید

اگه کارتی رو داشتید فقط یک لول ببریدش بالا

28 خرداد

کارت های 28 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 28 خرداد

27 خرداد

کارت های 27 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 27 خرداد

26 خرداد

کارت های 26 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 26 خرداد

کارت اولی و سومی داخل specials و کارت وسطی داخل Market

25 خرداد

کارت های 25 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 25 خرداد

24 خرداد

کارت های 24 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 24 خرداد

23 خرداد

کارت های 23 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 23 خرداد

22 خرداد

کارت های 22 خرداد همستر کامبت به شکل زیر هستند. اگر هر کدام از کارت ها برای شما فعال نیست، در زیر هر کارت نوشته که باید چیکار کنید تا کارت فعال بشه.

کارت همستر 22 خرداد

امیر رضوانی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها