کد مورس روزانه همستر کامبت (2 مرداد)

تو این صفحه قراره روزانه کد مورس هارو براتون بذاریم پس هر روز به این صفحه سر بزن تا جدید ترین کد مورس هارو دریافت کنی.

کد مورس همستر کامبت چیست؟

یه روش باحال دیگه برای گرفتن سکه که تازگیا به ربات همستر اضافه شده، کشف کلمه روز با کدهای مورس هست. هر روز یه کلمه مخفی توی ربات تعیین می‌شه که باید با وارد کردن کدهای مورس، اون کلمه رو حدس بزنی. جایزه حدس درست کلمه، یه میلیون سکه‌اس. حالا تو اینجا بهت یاد می‌دیم چطوری کلمه مخفی رو با کدهای مورس وارد کنی.

اول تو صفحه اصلی ربات، سه بار روی گزینه Earn per Tap کلیک کن. با این کار، تصویر همستر (همون جایی که با ضربه زدن بهش سکه می‌گیری) قرمز می‌شه. حالا تو این حالت می‌تونی کلمه روز رو با وارد کردن کدهای مورس پیدا کنی و جایزه‌اش رو بگیری.

پیشنهاد می کنم مقاله ایردراپ چیست رو مطالعه کنید تا بهتر با دنیای ایردراپ ها آشنا شوید.

نحوه زدن کد مورس

کد مورس از دو علامت تشکیل شده: نقطه و خط. اگه یه بار روی تصویر همستر کلیک کنی، کد نقطه و اگه دستتو روی تصویر نگه داری، کد خط وارد می‌شه. می‌تونی تو اینترنت بگردی ببینی هر حرف انگلیسی چطوری با کد مورس نوشته می‌شه. مثلا، کد مورس حرف A، یه نقطه و یه خط (• —) هست که به ترتیب با یه ضربه و نگه داشتن دست می‌تونی اون رو تو ربات وارد کنی.

2 مرداد

کد مورس امروز 2 مرداد  همستر کامبت کلمه ی HOLD است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. اگر با اصطلاح هولد کردن آشنایی ندارید پیشنهاد می کنم مقاله هولد چیست مطالعه کنید تا با این روش شگفت انگیز در سرمایه گذاری آشنا شوید.

H: • • • •
O: — — —
D: — • •
L: • — • •

1 مرداد

کد مورس امروز 1 مرداد  همستر کامبت کلمه ی BIP است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

BIP

B= – • • •
I=  • •
P= • – – •

31 تیر

کد مورس 31 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی LOCKER است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

LOCKER

L: • — • •
O: — — —
C: — • — •
K: — • —
E: •
R: • — •

30 تیر

کد مورس 30 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی REWARD است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

REWARD

R • — •
E •
W • — —
A • —
R • — •
D — • •

29 تیر

کد مورس 29 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی BEACON است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

BEACON

B: — • • •
E: •
A: • —
C: — • — •
O: — — —
N: — •

28 تیر

کد مورس 28 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی ALPHA است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

ALPHA

A: • —
L: • — • •
P: • — — •
H: • • • •
A: • —

27 تیر

کد مورس 27 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی YIELD است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

YIELD

Y: — • — —
I: • •
E: •
L: • — • •
D: — • •

26 تیر

کد مورس 26 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی LOOP است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

LOOP

L: ● ▬ ● ●
O: ▬ ▬ ▬
O: ▬ ▬ ▬
P: ● ▬ ▬ ●

25 تیر

کد مورس 25 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی DEX است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

DEX

D: — • •
E: •
X: — • • —

24 تیر

کد مورس 24 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی MERKLE است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

MERKLE

M — —
E ●
R ● — ●
K —  ● —
L ● — ● ●
E ●

23 تیر

کد مورس 23 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی TRUST است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

TRUST

T = ▬
R = ● ▬ ●
U = ● ● ▬
S = ● ● ●
T = ▬

22 تیر

کد مورس  22 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی BLOCK است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

BLOCK

B : ➖●●●
L : ●➖●●
O : ➖➖➖
C : ➖●➖●
K : ➖●➖

 

19 تیر

کد مورس 19 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی GAS است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

GAS

G: ▬ ▬●
A: ● ▬
S: ●●●

18 تیر

کد مورس 18 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی DAG است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

DAG

D= ▬ ● ●
A= ● ▬
G= ▬ ▬ ●

17 تیر

کد مورس 17 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی HALVE است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

HALVE

H: • • • •
A: • —
L: • — • •
V: • • • —
E: •

16 تیر

کد مورس 16 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی FIAT است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

FIAT

F • • — •
I • •
A • —
T —

15 تیر

کد مورس 15 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی BURN است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

BURN

B =  ▬ ● ● ●
U =  ● ● ▬
R =  ● ▬ ●
N =  ▬ ●

14 تیر

کد مورس 14 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی Stake است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

stake

 S: • • •

 T: —

 A: • —

 K: — • —

 E: •

13 تیر

کد مورس امروز 13 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی ORACLE است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

ORACLE

O  ▬ ▬ ▬
R  ● ▬ ●
A  ● ▬
C  ▬ ● ▬ ●
L  ● ▬ ● ●
E  ●

12 تیر

کد مورس 12 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی FUD است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

F: • • — •
U: • • —
D: — • •

11 تیر

کد مورس 11 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی KYC است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

KYC
K = ▬ ● ▬
Y = ▬ ● ▬ ▬
C = ▬ ● ▬ ●

9 تیر

کد مورس 9 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی PROOF است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

P . _ _ .
R . _ .
O _ _ _
O _ _ _
F . . _ ‌.

8 تیر

کد مورس 8 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی STABLE است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

STABLE

S  . . .
T  _
A  . _
B  _ . . .
L  . _ . .
E  .

6 تیر

کد مورس 6 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی MINER است که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. ماینر ارز دیجیتال یک دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال است که شما می توانید اطلاعات کامل تری راجب بهترین دستگاه ماینر ارز دیجیتال کسب کنید.

MINER

M: – –
I: • •
N: – •
E: •
R: • – •

5 تیر

کد مورس 5 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی Fomoهست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

FOMO
F:   • • — •
O:   — — —
M:   — —
O:   — — —

4 تیر

کد مورس 4 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی Alt هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

A (.-) 

L (.-..) 

T (-)

3 تیر 

کد مورس 3 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی swap هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

swap

S : • • •
W : • — —
A : • —
P : • — — •

2 تیر 

کد مورس 2 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی POOL هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

POOL

P : •— —•
O : — — —
O : — — —
L : • — • •

1 تیر 

کد مورس 1 تیر ماه  همستر کامبت کلمه ی FARM هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

FARM

F : ●●—●
A : ●—
R : ●—●
M : ——

31 خرداد

کد مورس 31 خرداد همستر کامبت کلمه ی PUMP هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

PUMP

P : ● — — ●

U : ● ● —

M : — —

P : ● — — ●

30 خرداد

کد مورس 30 خرداد همستر کامبت کلمه ی FORK هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. کد مورس 30 خرداد کلمه فورک هست که معنی کامل این اصطلاح ارز دیجیتال رو در مقاله فورک چیست پرداخته ایم. پیشنهاد میکنم، برای افزایش دانش کریپتوکارنسی خود این مقاله رو مطالعه کنید.

FORK

F:   • • — •

O:   — — —

R:  o • — •

K:   — • —

29 خرداد

کد مورس 29 خرداد همستر کامبت کلمه ی DAPP هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. دپ ها برنامه های غیرمتمرکز هستند که روی بلاکچین ایجاد شده اند.

DAPP

D : — • •
A : • —
P : • — — •
P : • — — •

28 خرداد

کد مورس 28 خرداد همستر کامبت کلمه ی COIN هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. تیم همستر کامبت 28 خرداد تصمیم به معرفی Coin رو گرفت. اگر شماهم جز تازه واردان کریپتو هستید، پیشنهاد میکنم حتما مقاله تفاوت کوین و توکن را مطالعه کنید، تا مفهوم این اصطلاح را متوجه شوید.
C : – • – •
O : —
I : • •
N : – •

27 خرداد

کد مورس 27 خرداد همستر کامبت کلمه ی TOKEN هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

T  _
O  _ _ _
K  _ • _
E •
N  _ •

26 خرداد

کد مورس 26 خرداد کلمه ی NFT هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. دنیای nft ها یکی از پولساز ترین ها در ارز های دیجیتال هست. ما در تیم آکادمی گرانمایه به طور کامل مفهوم NFT را به شما توضیح داده‌ایم، پیشنهاد میکنم حتما این مقاله NFT چیست؟ را مطالعه کنید.

N _ •
F •• _ •
T _

25 خرداد

کد مورس 25 خرداد کلمه ی DEFI هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. تیم همستر کامبت امروز تصمیم به معرفی کلمه Defi دارد. اگر شماهم جز تازه واردان کریپتو هستید، پیشنهاد میکنم مقاله مربوط به دیفای چیست؟ را مطالعه کنید.

D :  – • •
E :  •
F :  • • – •
I  :  • •

24 خرداد

کد مورس 24 خرداد کلمه ی GAMEFI هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید.

G (–•)
A (•-)
M (–)
E (•)
F (••-•)
I (••)

23 خرداد

کد مورس 23 خرداد کلمه ی SATOSHI هست که به شکل زیر میتونید در ربات وارد کنید. ساتوشی خالق بیت کوین است، ما در گرانمایه در یک مقاله به طور کامل به معرفی شخصیت نا معلوم ساتوشی پرداخته ایم، پیشنهاد میکنم حتما مقاله ساتوشی ناکاموتو کیست؟ را مطالعه کنید تا با این شخصیت مرموز آشنا شوید.

S •••
A •-
T –
O —
S •••
H ••••
I ••

22 خرداد

کد مورس همستر کامبت 22 خرداد کلمه HAMSTER هست که به شکل زیر میتونید داخل ربات وارد کنید.

H • • • •
A • –
M – –
S • • •
T –
E •
R • – •

جدول کلمات کد مورس


کد مورس یه جور رمزگذاریه که با استفاده از نقطه‌ها (.) و خط تیره‌ها (-) پیام‌ها رو می‌فرستن. هر حرف، عدد و حتی بعضی از علائم نگارشی با یه سری ترکیب از این نقطه‌ها و خط تیره‌ها نشون داده می‌شه. این کد رو ساموئل مورس و آلفرد ویل توی دهه ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ برای تلگراف الکتریکی ساختن.

چند تا مثال از کد مورس برای حروف و اعداد:

A: .-
B: -…
C: -.-.
1: .—-
2: ..—
معمولاً پیام‌ها رو با استفاده از صدا، نور، یا سیگنال‌های الکتریکی می‌فرستن. چون کد مورس ساده‌ست و می‌شه پیام‌ها رو تو شرایط سخت هم فرستاد، خیلی تو ارتباطات نظامی و دریایی به کار می‌ره.

امیر رضوانی
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها